KAMALAYAN STRONGLY OPPOSES MARTIAL LAW IN MAGUINDANAO!


Working to Promote and Uphold Children's Rights

Children's Rights Posters to be Displayed

source: Sun.star Davao, November 16, 2009

AMONG the strategies discussed by Davao City’s Children's Welfare Council (CWC) is producing posters of children's rights and displaying them in schools and other strategic areas.

CWC sees raising children's rights awareness to children themselves would aid in the proper implementation of the laws, CWC chair City Councilor Angela Librado-Trinidad said Monday in an interview after Kapehan sa SM media forum.

"Awareness raising can be seen in different contexts. But we feel that if there are these venues for children to know what their rights are, then it would be beneficial to them. This (producing and displaying posters on Children's rights) is one of the things na pinaguusapan pa," Librado said.

Librado, with non-government groups, promoted Monday the Universal Children's Rights Day set on November 20.

Mindanao Coalition in Children's Rights affiliates Kamalayan Development Foundation (KDF), Child Volunteer Society (CVS), and Mindanao Urban Poor Federation concurred on the immediacy on creating strategic measures for raising children's rights awareness.

"Other than raising awareness ng mga bata or ng kabataan na apektado sa laws para sa kanila, maganda rin sanang sa mga barangay mismo magkaroon ng mga programa kung saan ine-explain at pinapaintindi ang mga batas para sa mga bata at kabataan," said CVS OIC 17-year-old Jason Campo.

Professor Alex Apit of KDF said among the most frequently violated children's rights laws are on child labor.

In a national survey in 2001, it was revealed that four million of the population belong child laborers, Apit said.

"On November 20, 1993 the country had its first United Nations Convention on the Rights of the Children. It was also the year when Kamalayan has a raid at the Youngstown sardines factory where eight children were saved from child trafficking. After nito, nauso ang raids against child labor. Five years after, the convention was also celebrated in the city," Apit said.

Apit said industries where there are child laborers include mining and banana exporting.

"Kamalayan has long been involved in the fight against child labor in the region. We've rounded up Saranggani, Davao del Sur, Monkayo where there are child labor. Sa Monkayo there are those in small scale mining and meron sa mga banana plantations, ang mga bata nagtatrabaho na rin kasama ng parents," Apit said.

"We want to say to the banana plantation owners to raise their corporate responsibility. They should not allow children to work for them," Apit added.

"Republic Act 9231 differentiates child labor from child work. You have to understand that child labor involves hazardous work for children, dangerous to their physical, mental, and moral being. Those who are fourteen years old below can work but these should not cause them harm," Apit said.

Regional Development Council Coconut cluster private representative Louie Rabat, also a speaker in the forum, commented that the problem needs to be addressed both by the government and private sector.

"It's laudable for the government and the private sector to work together," Rabat said. "We have to admit that the government cannot find solutions for everything. This is where the private sector comes in to provide jobs so that the parents won't have their children work to add to their income and the parents will have the finances to send children to school."

Apit admitted that there are cases where it is the children who look for work but this should only boost the need to address the problem on child labor. (JCZ)

DAVAO CITY CHILDREN HELD THEIR CONGRESS IN OCTOBER

In October 2009, motivated by their commitment to children's rights, the city government and the civil society celebrated the national "Children's Month". On October 3, they opened their month-long celebration by way of a motorcade through the busy streets of the city and a brief program at the Rizal Park.

And, on October 23-25, led by the Davao City Council for the Welfare of Children, the city's children held their annual Citywide Children's Congress at Felis Beach Complex in Matina Aplaya, Davao City.

Tatlong araw nagtipun-tipon ang 82 bata mula sa iba’t ibang samahan ng mga bata sa mga barangay, mga ahensyang kumikilos sa hanay ng mga bata, mga Sangguniang Kabataan sa mga barangay, at SK Federation ng lungsod.  Kaisa nila si Alex Macatual, ang kasalukuyang Sectoral Representative ng Children Basic Sector ng National Anti-Poverty Commission (NAPC), at resource person nila si Ms. Vigil ng DSWD-Region XI. At kasama nila ang ilang adult na tagapagpadaloy at ang mga pinuno at kinatawan ng Council for the Welfare of Children na pinangungunahan ng kanilang Action Officer na si Councilor Angela Librado-Trinidad.  At, sa pagbubukas at pagtatapos ng kongreso, kasama rin nila si Councilor Halila Sudagar, ang pangulo ng SK Federation ng lungsod. Kinakatawan ng mga bata ang tatlong grupo ng mga Pilipino sa Mindanao o sa mismong Lungsod ng Davao, ang mga Kristyano, Muslim at Lumad.

Ang mga bata sa kongreso ay nagbahaginan at nagtalakayan hinggil sa kanilang kalagayan at mga suliranin at hinggil din sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan at mga samahan ng civil society.  Mula sa mga workshop at report na nagawa nila, nabuo ng buong kongreso ng mga bata ang kanilang Deklarasyon. At, sa program ng pagtatapos ng kongreso, ito’y Iprenesent nila sa mga pinuno at kinatawan ng SK Federation ng lungsod, Council for the Welfare of Children ng lungsod din, at DSWD ng rehiyon. At, bago dumapo ang dilim sa araw na iyon, Oktubre 25, masaya nilang tinapos ang kongreso at nagsiuwian na baon ang mas matinding komitment at kaalaman hinggil sa mga karapatan ng bata para isulong ang kilusang karapatan ng bata sa buong lungsod.

DAVAO CITY NAGTATAGUYOD NG CHILD RIGHTS

Kung nagpapahayag ang mga bata ng Lungsod ng Davao, kailangang pakinggan natin. Kung nakasulat, kailangang basahin natin. At kailangang sagutin natin! Kung nagpapahayag ang mga kinatawan ng sektor ng bata, kailangang pakinggan ng mga kinatawan ng mamamayan tulad ng mga pinuno ng pamahalaan. Kung nakasulat, kailangan nilang basahin. At kailangan nilang sagutin.

Dahil iyan ay nakasaad sa batas na pandaigdig, ang UN Convention on the Rights of the Child. Isa sa apat na prinsipyo ng CRC ay ang igalang ang mga pananaw ng mga bata. At ang isa sa apat na grupo ng mga karapatan ng bata ay ang karapatan sa partisipasyon. Tandaan natin iyan.

Samantala, relatibong mapalad ang mga bata sa Lungsod ng Davao kumpara sa mga bata sa mas maraming lugar sa Pilipinas. Ito’y dahil sa inspirasyon at suporta na tinatamasa nila mula sa pamahalaan ng Lungsod at mga samahan ng civil society.  Congratulations lalo na sa pamunuan ng Lungsod! Sana’y magpapatuloy at uunlad ang magandang samahan ng dalawang bahagi ng pamayanan at ang inspirasyon at suporta ng pamahalaan sa sektor ng mga bata sa susunod na administrasyon, kung sakaling magkaroon man ng pagbabago.

Ang Child Rights Approach

Marami na ang mga palatandaan ng parating pinapahayag na komitment ng pamahalaan sa kapakanan ng mga musmos. Kabilang nito ang mga sumusunod:  ang  Children’s Code na siyang kauna-unahang batas pambata sa buong bansa; ang taun-taong Local Development Plan for Children;  ang pangunguna ng CSSDO sa pagtugon sa mga suliranin ng bata sa paraan ng kanyang mga programa at serbisyo; ang liderato ng pamahalaang panglungsod sa larangan ng pagtugon sa mga suliranin ng mga karapatan ng bata sa pamamagitan ng kanyang Council for the Welfare of Children; ang lumalawak at lumalakas na ugnayan at kolaborasyon ng pamahalaan at civil society sa partikukar na larangang ito; at marami pang iba.  Sa bawat buwan ng Oktubre,  ang kolaborasyong ito ay nanganganak ng taunang Children’s Congress.

Hindi na “one-way” ang relasyon ng pamahalaan sa bata, hindi na simpleng “charity” o “welfare”. Kinikilala at niyayakap na ng pamahalaan ang “two-way” process. Nasa oryentasyong “developmental” ang pakikitungo sa mga bata, at umuunlad sa landas ng “child rights”. Hindi na lamang simpleng minamahal ang bata at binibigyan ng mga kaukulang programa at serbisyo ang iba’t ibang batang may kakulangan sa mga aspetong pisikal, mental, emosyonal, sosyal, moral at/o espiritwal. Hindi na lamang simpleng mga programa at interbensyon para tulungan ang mga bata sa pagpapunlad ng kanilang mga potensyal.

Dahil ang pamamaraang kasalukuyang pinauunlad ay nakatuon na sa usapin ng mga karapatan ng bata. Ito ang kasalukuyang landas na tinatahak ng pamahalaan at civil society sa usapin ng bata; ito ang “human rights-based approach to development” o, sa partikular na larangan ng kagalingan at kaunlarang pambata, ang “child rights-based approach to development”.

Apat na grupo ng Child Rights

Binibigyan-diin ng pamahalaan at mga NGOs ang pag-unlad ng bata sa larangan ng katugunan at kaganapan ng kanyang mga karapatan. Ang mga karapatang ito’y nahahati sa apat na grupo: ang mga karapatan sa “survival”, “protection”, “development” at “participation”.

Anu-ano ang mga kakulangan ng mga bata sa usapin ng mga karapatang ito? Sinu-sino sa mga bata o anu-anong grupo ng mga bata ang pinagkaitan o kinulang ng mga karapatang ito? Sinu-sino sa pamayanan o lipunan o anu-anong samahan, programa, ahensya,  institusyon o iba pang may pananagutan kaugnay sa mga kakulangan na iyon at may kakayahang tumulong para lutasin ang mga kakulangan?  

At, matapos matukoy ang mga batang nangangailangan at ang mga elemento, samahan, ahensya, institusyon o iba pang may kinalaman sa kanilang kalagayan, kailangang paunlarin ang kaalaman at kamalayan ng mga bata hinggil sa mga karapatan ng bata at mga batas kaugnay sa bata at paunlarin ang kanilang pagkakaisa, pagtutulungan, sama-samang pagkilos at kakayahan para sa komunikasyon, ekspresyon at adbokasiya. Samantala, kailangan ding kilusan ang hanay ng mga mayaman at makapangyarihang elemento, samahan, programa, ahensya, institusyon o iba pa at paunlarin ang kanilang kaalaman hinggil sa mga karapatan ng bata at ang kanilang responsibilidad para sa kalutasan ng mga kakulangan ng mga karapatan.  

Pinag-iisa ng “approach” na ito ang buong sambayanan para harapin at tugunan ang mga kakulangan ng mga karapatan sa hanay ng mga bata. Siyempre, kaugnay sa mga lumalabag sa batas, nararapat lamang ipatupad ang batas at sila’y tulungang magbago at itatwa ang lihis na landas o patawan ng makatarungang parusa.

MABUHAY ANG MINDANAO COALITION FOR CHILDREN’S RIGHTS!

MABUHAY ANG MGA BATA NG LUNGSOD NG DAVAO, NG BANSANG PILIPINO AT NG BUONG DAIGDIG!

MABUHAY ANG PAGKAKAISA NG IBA’T IBANG SEKTOR PARA SA KAGANAPAN NG MGA KARAPATAN NG BATA!